Orientační ceník

Předmět

Cena za položku

účetnictví 20,00 Kč
Návrh Přiznání k DPH 500,00 Kč
Návrh Přiznání k silniční dani do 5 aut 500,00 Kč
Návrh Přiznání k silniční dani nad 5 aut 1 000,00 Kč
 
mzdy (1 pracovník) 200,00 Kč
sjednání, ukončení  prac.poměru 150,00 Kč
roční vyúčtování záloh na mzdy 100,00 Kč
Evidenční list důchodového zabezpečení

100,00 Kč

 
 

Cena za hodinu

Účetní poradenství  800,00 Kč
Dohled nad účetnictvím  800,00 Kč
Další služby 800,00 Kč
APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz