Další aktivity

Zpracováváme  statistické  výkazy  Českého  statistického  úřadu  klientům,  zařazeným  do  statistické  evidence,  zpracováváme podklady pro úvěry apod.. Rovněž zpracováváme návrhy výročních zpráv. V současné době naše společnost spolupracuje s auditorskou společností a je tedy schopna zabezpečit i povinný či nepovinný audit účetních závěrek našim klientům. Rovněž spolupracujeme na auditech účetních závěrek klientů této auditorské společnosti.

APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz