Další služby

Společnosti v rámci svých podnikatelských aktivit potřebují nejen odborně zpracované účetnictví a servis v oblasti daní, ale i zajištění dalších aktivit. Společnost APESTA, s.r.o. zajišťuje jak vypracování o zakládajících dokumentů,tak i registraci společnosti u příslušných institucí  včetně  kompletního  právního  zabezpečení.  V  průběhu  podnikání  pak  dle  smluvního  ujednání  klienta  zastupuje  při přihlašování a odhlašování zaměstnanců, komunikuje jeho jménem s institucemi OSZZ, finanční úřady, zdravotní pojišťovnami, Českého statistického  úřadu   zpracováváme  a  předává  institucím  příslušné  přehledy  a  výkazy,   zastupuje   klienta   rovněž   při   plánovaných  i namátkových kontrolách. Pro potřeby klienta připravuje přehledy o hospodaření v členění, potřebném pro jeho rozhodování a výkaznictví podle jeho specifických požadavků, případně po dohodě s ním dle našich návrhů. Rovněž zpracovává návrhy výročních zpráv. V současné době společnost spolupracuje s auditorskou společností a je tedy schopna zabezpečit i povinný či nepovinný audit účetních závěrek klientům. Rovněž spolupracujeme na auditech účetních závěrek klientů této auditorské společnosti.
 
APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz