Dohled nad účetnictvím

Ve sjednaných intervalech naši pracovníci zkontrolují dohodnuté oblasti účetnictví, zpracovávané vlastními pracovníky klienta, např. podklady  pro  DPH,  zaúčtování  přijatých  či  vydaných  faktur,  zaúčtování pokladních dokladů a  kontrolu  jejich  úplnosti,  účtování
o finančním leasingu, účtování o mzdách, případně dozorují závěrečné účetní operace a provádění účetní závěrky společnosti na konci účetního období.

APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz