Historie a vývoj společnosti

Společnost APESTA, s.r.o. byla založena v září roku 2004. Podnětem pro její založení bylo uzavření ostravské divize jedné z pražských auditorských společností a nutnost převzít do té doby touto společností zpracovávaná účetnictví klientů. Na základě uzavřených smluv
o cesi byly smlouvy na vedení účetnictví převzaty společností APESTA, s.r.o.

 

V průběhu prvních několika měsíců fungování společnosti se klientela naší společnosti značně rozšířila, v současné době po téměř čtyřletém působení na trhu společnost vede na základě uzavřených smluv cca 15 klientům kompletní účetnictví včetně mzdové agendy, 20 klientům zpracovává daňovou evidenci včetně mzdové agendy a dalším klientům zpracovává pouze mzdy a personální agendu. Obrat společnosti se pohybuje okolo 2 mil. Kč.

Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Poskytujeme služby širokému spektru zájemců. Mezi našimi klienty jsou jak fyzické osoby, tak i malé a střední firmy. Zpracováváme účetnictví jak výrobním společnostem, autoservisu, obchodním společnostem – velkoobchodu i maloobchodu, ale i školám, občanských sdružením, vedeme daňovou evidenci lékařům, právníkům dopravcům i drobným výrobcům.

 

Společnost APESTA, s.r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené klientovi se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s.

APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz