Kvalifikace zaměstnanců

Pracovníci společnosti mají dlouhodobou praxi ve vedení účetnictví, zpracování mezd i dalších ekonomických agend. Naši pracovníci byli zaměstnanci auditorské společnosti a kvalita vedení účetnictví byla pravidelně kontrolována vnitřním auditem účetnických prací
dle interních předpisů této auditorské společnosti.

Pracovníci společnosti se aktivně podíleli a podílejí na provádění auditů účetních závěrek klientů spolupracujících auditorských společností.

Mají dlouholetou praxi při přípravách podkladů a návrhů daňových přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, k dani z nemovitosti i darovací dani.

Kvalita jejich práce je osvědčena řadou kontrol, provedených státními institucemi.

 
APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz