Personalistika

V oblasti personální agendy naše společnost zabezpečuje komplexní službu.

U nových pracovních poměrů:

  • přihlašujeme společnost k platbě pojištění u příslušné Okresní správy sociálního pojištění,

  • přihlašujeme společnost k platbě zdravotního pojištění u jednotlivých zdravotních pojišťoven,

  • po převzetí uzavřené pracovní smlouvy a zápočtového listu nové zaměstnance přihlašujeme k sociálnímu pojištění na Okresní správě sociálního zabezpečení a k zdravotnímu pojištění u jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Při ukončení pracovního poměru:

  • odhlašujeme zaměstnance z pojištění u jednotlivých institucí

  • připravujeme zápočtové listy , potvrzení o zdanitelných příjmech a Evidenční listy důchodového pojištění.

Personální poradenství je zaměřeno na doporučení vhodného zaměstnaneckého poměru a poradenství při zaměstnávání cizích státních příslušníků.
 

APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz