Používané programy pro vedení účetnictví a daňové evidence

Společnost APESTA, s.r.o. používá pro vedení účetnictví, zpracování mezd i  pro vedení daňové evidence program POHODA společnosti STORMWARE, s.r.o.

Pracovníci společnosti ovládají i další účetní programy, ve kterých již pracovali při vedení účetnictví a daňové evidence, např. program BYZNYSWin, DRUSOFT, ÚČTO, GORDIC, JUK , MONEY, WINDUO.

APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz