Účetnictví

Odborně zpracované účetnictví je podkladem pro kvalitní manažerské rozhodování, je zárukou bezproblémového chodu společnosti
a dobré spolupráce se státními institucemi.
Výdaje na interně vedené účetnictví představují pro společnost poměrně vysokou nákladovou položku, zahrnující mimo hrubé mzdy zaměstnance i náklady na sociální a zdravotní pojištění. U menších firem nevyužije organizace plně čas svého zaměstnance, což je pravidlem zejména u mzdových účetních, u kterých se předpokládá 100% vytíženost až u cca 200 zaměstnanců, obdobně je tomu
i u účetních pracovníků, navíc ne všichni tito pracovníci jsou schopni ze zpracovaných dat připravit podklady pro rozhodování vedoucích pracovníků. Problémy se zpracováním dat vznikají v případě nemocenských či mateřských dovolených.
Nepříjemným faktem je skutečnost, že vlastní zaměstnanci firmy trpí mnohdy „provozní slepotou“, zapříčiněnou tím, že se stále setkávají
se stejnými účetními případy, nejsou nuceni studovat neustále se měnící právní prostředí a mnohdy na jeho změny nereagují. O kvalitě vedení účetnictví se mnohdy vlastníci firem přesvědčí až u kontrol finančních úřadů, institucí sociálního a zdravotního pojištění. Neposledním, ale velmi  nepříjemným důsledkem interně vedeného účetnictví je fakt, že zaměstnanci firmy, zpracovávající účetnictví
a mzdy společnosti, mají dokonalý přehled o finanční situaci firmy včetně výše finančního ocenění svých kolegů.
Externě vedeným účetnictvím a zpracováním mezd jsou tyto nepříjemné dopady eliminovány.

APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz