Vedení účetnictví

Daňová evidence

Klientům, kterým nevzniká povinnost vést účetnictví (dříve nazývané podvojné), vedeme z předaných prvotních dokladů daňovou evidenci, knihu závazků a pohledávek, evidenci majetku, zpracováváme dle jejich podkladů pokladní knihu a vedeme a zpracováváme evidenci DPH.

Kompletní účetnictví

Klient předává naší společnosti všechny prvotní podklady- faktury přijaté i vydané, pokladní doklady, obchodní smlouvy, platební kalendáře,  bankovní  výpisy,  potřebné  k  zaúčtování.  Naši  pracovníci  zkontrolují  jejich  úplnost  a  správnost, konzultují s klientem dopad  do  nákladů  ovlivňujících  daň  z  příjmů  a  poté  tyto  doklady  zaúčtují.  Klientovi  předáváme  dle jeho požadavků přehledné výkazy o stavu hospodaření, přehledy neuhrazených faktur. Sestavujeme úplnou roční účetní závěrku.

Vedení účetnictví z dat pořízených klientem

Klient v tomto případě předá naší společnosti datové soubory, pořízené svými vlastními zaměstnanci (vydané faktury, pokladní doklady, výstupy ze skladové evidence, podklady pro zpracování mezd). Naši pracovníci data zpracují a dle dohody buď zpracované údaje v datové podobě předají zpět klientovi, nebo předají klientovi pouze potřebné výstupy
ve formě přehledných tabulek či výkazů. Tento způsob spolupráce ale předpokládá používání stejného účetní programu obou smluvních stran. U této formy spolupráce je možné také zpracovávat data přímo u klienta na jeho programovém vybavení. Nevýhodou této podoby spolupráce je ale v obou eventualitách fakt, že po předání zpracovaného souboru v datové podobě vznikne problém popsaný výše – zaměstnanci klienta mají k dispozici všechna data o stavu klientova účetnictví.

Jednorázové zpracování účetnictví či daňové evidence

Tato forma je určena pro klienty, kteří potřebují jednorázově zpracovat účetnictví
pro specifické potřeby např. daně z příjmů či DPH a nemají zájem o průběžné vedení účetnictví.

Rekonstrukce účetnictví

Zajišťujeme komplexní rekonstrukce účetnictví za minulá období včetně vypracování dodatečných přiznání k DPH i k dani z příjmů.
APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz