Zpracování mezd

Mzdovou agendu zajišťujeme pro společnosti či jedince: jimž nevyhovuje externí vedení účetnictví.
 • buď z důvodů, že na účetní systém navazuje manažerský software
 • nebo je rozsah účetnictví značně rozsáhlý a externě vedené účetnictví je neefektivní, ale mají zájem o izolaci informací o mzdách od interně vedeného účetnictví.
Externí zpracování mezd je pro klienty komplexní službou, která zahrnuje:
 • výpočet mezd podle předaných pracovních výkazů, pracovních smluv a mzdových výměrů,
 • výpočet výše zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
 • přípravu výplatních lístků,
 • zpracování podkladů pro výplatu mezd v hotovosti,
 • zpracování příkazů k úhradě bezhotovostně vyplácených mezd,
 • zpracování příkazů k platbě odvodů z mezd jednotlivým institucím,
 • zpracování rekapitulaci mezd pro zaúčtování do účetního systému společnosti,
 • vyhotovení přehledů o platbách pojistného pro instituce sociálního a zdravotního pojištění,
 • vedení mzdových listů,
 • Zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění
 • zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a funkčních požitků na základě požadavků zaměstnanců či vyhotovení potvrzení
  o zdanitelných příjmech a uhrazených zálohách na daň z příjmů pro přiznání k DPFO,
 • roční vyúčtování daně ze záloh na daň ze ZČ a daně vybírané srážkou ve vztahu k finančním úřadům.

   

 

APESTA   |   2008   |   Developed by:  www.awebdesign.cz