DALŠÍ SLUŽBY

Společnosti v rámci svých podnikatelských aktivit potřebují nejen odborně zpracované účetnictví a servis v oblasti daní, ale i zajištění dalších aktivit. Společnost APESTA, s.r.o. zajišťuje jak vypracování základních dokumentů, tak i registraci společnosti u příslušných institucí včetně kompletního právního zabezpečení.  V  průběhu podnikání pak dle smluvního ujednání klienta zastupuje při přihlašování a odhlašování zaměstnanců, komunikuje jeho jménem s institucemi OSZZ, finanční úřady, zdravotní pojišťovnami, Českého statistického  úřadu, zpracovává a předává institucím příslušné přehledy a výkazy, zastupuje klienta rovněž   při plánovaných i namátkových kontrolách. Pro potřeby klienta připravuje přehledy o hospodaření v členění, potřebném pro jeho rozhodování a výkaznictví podle jeho specifických požadavků, případně po dohodě s ním dle našich návrhů. Rovněž zpracovává návrhy výročních zpráv. V současné době společnost spolupracuje s auditorskou společností a je tedy schopna zabezpečit i povinný či nepovinný audit účetních závěrek klientům.

Založení včetně registrace nové společnosti

V rámci poradenství spolupracujeme při výběru vhodné formy podnikání, vypracování potřebných zakládajících dokumentů, zajišťujeme registraci společnosti u příslušných institucí včetně kompletního právního zabezpečení.

Zpracování přehledů o hospodaření

Pro potřeby klienta připravujeme přehledy o hospodaření v členění, potřebném pro jeho rozhodování a výkaznictví podle jeho specifických požadavků, případně po dohodě s ním dle našich návrhů.

Zastupování před úřady

Dle smluvního ujednání klienta zastupujeme:

  • při založení společnosti
  • při přihlašování a odhlašování zaměstnanců
  • při jednání s institucemi OSSZ
  • při jednání se zdravotními pojišťovnami
  • při jednání s finančními úřady zdravotními pojišťovnami
  • při plánovaných i namátkových kontrolách.

Další aktivity

Zpracováváme  statistické  výkazy  Českého  statistického  úřadu  klientům,  zařazeným  do  statistické  evidence,  zpracováváme podklady pro úvěry apod.. Rovněž zpracováváme návrhy výročních zpráv. V současné době naše společnost spolupracuje s auditorskou společností a je tedy schopna zabezpečit i povinný či nepovinný audit účetních závěrek našim klientům. Rovněž spolupracujeme na auditech účetních závěrek klientů této auditorské společnosti.