NAŠE SLUŽBY

Nabízené služby

ÚČETNICTVÍ

Odborně zpracované účetnictví je podkladem pro kvalitní manažerské rozhodování, je zárukou bezproblémového chodu společnosti a dobré spolupráce se státními institucemi.

MZDY

Mzdovou agendu zpracováváme nejenom jako součást vedení účetnictví či daňové evidence, ale i jako samostatnou položku. 

DANĚ

Zpracování přiznání k jednotlivým daním vychází z dat pořízených v účetnictví, proto je oblast daní a účetnictví úzce spojená.

DALŠÍ SLUŽBY

Společnosti v rámci svých podnikatelských aktivit potřebují nejen odborně zpracované účetnictví a servis v oblasti daní, ale i zajištění dalších aktivit.