MZDY

Mzdovou agendu zpracováváme nejenom jako součást vedení účetnictví či daňové evidence, ale i jako samostatnou zakázku klientům, kteří mají zájem jenom o zpracování  této agendy. V takovém případě se jedná o kompletní dodávku, kdy z údajů, předaných klientem, připravíme hotové podklady pro výplatu mezd, platbu příslušných odvodů a zaúčtování do interního účetnictví.

Zpracování mezd

Mzdovou agendu zajišťujeme pro společnosti či jedince, jimž nevyhovuje externí vedení účetnictví.

 • buď z důvodů, že na účetní systém navazuje manažerský software
 • nebo je rozsah účetnictví značně rozsáhlý a externě vedené účetnictví je neefektivní, ale mají zájem o izolaci informací o mzdách od interně vedeného účetnictví.

Externí zpracování mezd je pro klienty komplexní službou, která zahrnuje:

 • výpočet mezd podle předaných pracovních výkazů, pracovních smluv a mzdových výměrů,
 • výpočet výše zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
 • přípravu výplatních lístků,
 • zpracování podkladů pro výplatu mezd v hotovosti,
 • zpracování příkazů k úhradě bezhotovostně vyplácených mezd,
 • zpracování příkazů k platbě odvodů z mezd jednotlivým institucím,
 • zpracování rekapitulaci mezd pro zaúčtování do účetního systému společnosti,
 • vyhotovení přehledů o platbách pojistného pro instituce sociálního a zdravotního pojištění,
 • vedení mzdových listů,
 • Zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění
 • zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a funkčních požitků na základě požadavků zaměstnanců či vyhotovení potvrzení
  o zdanitelných příjmech a uhrazených zálohách na daň z příjmů pro přiznání k DPFO,
 • roční vyúčtování daně ze záloh na daň ze ZČ a daně vybírané srážkou ve vztahu k finančním úřadům.

Personalistika

V oblasti personální agendy naše společnost zabezpečuje komplexní službu.

U nových pracovních poměrů:

 • přihlašujeme společnost k platbě pojištění u příslušné Okresní správy sociálního pojištění,
 • přihlašujeme společnost k platbě zdravotního pojištění u jednotlivých zdravotních pojišťoven,
 • po převzetí uzavřené pracovní smlouvy a zápočtového listu nové zaměstnance přihlašujeme k sociálnímu pojištění na Okresní správě sociálního zabezpečení a k zdravotnímu pojištění u jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Při ukončení pracovního poměru:

 • odhlašujeme zaměstnance z pojištění u jednotlivých institucí
 • připravujeme zápočtové listy , potvrzení o zdanitelných příjmech a Evidenční listy důchodového pojištění.

Personální poradenství je zaměřeno na doporučení vhodného zaměstnaneckého poměru a poradenství při zaměstnávání cizích státních příslušníků.