APESTA

Základní údaje

Společnost APESTA, s.r.o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 30.září 2004 pod spisovou značkou – oddíl C, vložka 28172.

sídlo:Prokešovo náměstí 634/5
702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
telefon:+420 596 122 543
e-mail:apesta@apesta.cz
web:www.apesta.cz
IČ:26843471
DIČ:CZ26843471
bankovní spojení:ČSOB, a.s., č. účtu 192403145/0300
ID datové schránky:kj3mshz

Předmět podnikání:

  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • Zprostředkování obchodu
  • Překladatelská a tlumočnická činnost
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Potřebujete profesionálně zpracovat účetnictví?

Nepište nám!

Historie společnosti

Společnost APESTA, s.r.o. byla založena v září roku 2004. Podnětem pro její založení bylo uzavření ostravské divize jedné z pražských auditorských společností a nutnost převzít do té doby touto společností zpracovávaná účetnictví klientů. Na základě uzavřených smluv o cesi byly smlouvy na vedení účetnictví převzaty společností APESTA, s.r.o.

V průběhu prvních několika měsíců fungování společnosti se klientela naší společnosti značně rozšířila, v současné době po patnáctiletém působení na trhu společnost vede na základě uzavřených smluv cca 25 klientům kompletní účetnictví včetně mzdové agendy, cca 15 klientům zpracovává daňovou evidenci včetně mzdové agendy a dalším klientům zpracovává pouze mzdy a personální agendu. Obrat společnosti se pohybuje okolo 2 mil. Kč. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty.

Poskytujeme služby širokému spektru zájemců. Mezi našimi klienty jsou jak fyzické osoby, tak i malé a střední firmy. Zpracováváme účetnictví jak výrobním společnostem, autoservisu, obchodním společnostem – velkoobchodu i maloobchodu, ale i školám, občanských sdružením, vedeme daňovou evidenci lékařům, právníkům dopravcům i drobným výrobcům.

Společnost APESTA, s.r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené klientovi se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Kvalifikace zaměstnanců

Pracovníci společnosti mají dlouhodobou praxi ve vedení účetnictví, zpracování mezd i dalších ekonomických agend.

Pracovníci společnosti se aktivně podíleli a podílejí na provádění auditů účetních závěrek klientů spolupracujících auditorských společností.

Mají dlouholetou praxi při přípravách podkladů a návrhů daňových přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, k dani z nemovitosti i darovací dani.

Kvalita jejich práce je osvědčena řadou kontrol, provedených státními institucemi.

Používané programy

Společnost APESTA, s.r.o. používá pro vedení účetnictví, zpracování mezd i  pro vedení daňové evidence program POHODA společnosti STORMWARE, s.r.o. Jsme schopni používat i např. programy ÚČTO, JUK, MONEY, HELIOS.

Územní působnost

Služby poskytujeme nejen na území města Ostravy, ale i v rámci Moravskoslezského kraje. Pro společnost není problémem zajistit poskytnutí služeb i mimo tuto oblast.